Ljudkänslig: Så väljer du rätt bostad

Alla har vi olika saker vi helst slipper stå ut med i hemmet. För många är just höga ljud en sådan sak. Bor man i lägenhet delar man byggnad med många andra och risken är därför stor att man någon gång hör grannens skrikande barn eller hög musik. Vet du att du är extra känslig mot ljud kan det vara bra att ha koll på vilka byggnadstyper du bör undvika när du söker boende. Hem & Hyra publicerade för några år sedan en artikel som listar några olika byggnadstyper i förhållande till ljud.

Två vanliga byggnadstyper att undvika om du är känslig mot ljud är sekelskifteshus och miljonprogramhus. I sekelskifteshus sprids ljudet uppifrån och ned. Många som bor i den typen av hus stör sig ofta på steg från grannarna. Även miljonprogramhus, det vill säga en stor del av de hus som byggdes på 60- och 70-talet, är byggda i lättbetong vilket innebär sämre ljudisolering.

För en ljudkänslig person är det bäst att satsa på ett nybyggt hus. Numera är standarden högre och ljudisolering har blivit en mer prioriterad fråga med åren.

För hela Hem & Hyras artikel: http://www.hemhyra.se/tips/lyhorda-hus-varning-de-har-ar-varst

/Marcus Hamberg

Uthyrning utan godkännande

I samband med att bostadsbristen blir allt mer omfattande blomstrar andrahandsuthyrningen av bostäder. Allt fler väljer att hyra ut sina bostäder både under kortare och längre perioder då efterfrågan är stor, framförallt i våra storstadsregioner. Som jag skrivit tidigare så har även tjänster som AirBnb (uthyrningstjänst på Internet) gjort det enklare för personer att hyra ut i andra hand.

Att få ett extra tillskott i plånboken har dock gjort att många hyr ut sina lägenheter utan lov. I en artikel i Helsingborgs Dagblad belyser man problemet genom att prata med bland annat MKB, Hyresgästföreningen och organisationen Bostadsrättsägarna i Sverige.

På många håll arbetar man idag aktivt med att informera om vad som gäller för andrahandsuthyrning för att få bukt med problemet. Andreas Persson från Hyresgästföreningen menar även att många fastighetsägare till hyresrätter är negativa till korttidsuthyrning via exempelvis AirBnb. Detta då hyresvärden inte kan ha koll på vem som bor i bostaden.

Den som hyr ut sin bostad utan tillstånd från fastighetsägare eller förening riskerar i värsta fall att bli av med sitt boende. Önskar du hyra ut din bostad är det därför en god idé att du kollar upp vad det är som gäller för just ditt boende. Det skiljer sig nämligen åt mellan olika fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

För Helsingborgs Dagblads artikel: http://www.hd.se/nyheter/ekonomi/2015/08/03/manga-hyr-ut-utan-lov/

/Marcus Hamberg

Detta ska du tänka på inför köp av bostadsrätt

Om du bestämt dig för att investera i en bostadsrätt finns det flera saker du bör tänka på. Här bjuder jag på några av mina bästa tips som rör allt från ekonomi till lyhördhet.

  • Ordna ett lånelöfte. Detta så att du redan i början av processen vet hur högt du kan buda på ett objekt och snabbt kan agera om det blir aktuellt. Jämför även lånevillkor från olika banker.
  • Beräkna kostnader. Gör en noggrann budget för att inte missa någonting och stäm av med din bank så att kalkylen du gjort är korrekt. Om ett köp är aktuellt idag är det bra att ha i åtanke att dagens ränta är mycket låg. Då kan det vara bra att ha marginal för en räntehöjning.
  • Ta reda på mer om bostadsrättsföreningen. Vad finns det för möjligheter i föreningen? Exempelvis kan det vara bra att veta vilken typ av ändringar du som boende får göra. Det är även bra att kolla upp föreningens ekonomi. Har du svårt att tolka en årsredovisning kan det vara en god idé att be om hjälp så att du vet vad det är för en förening du köper dig in i.
  • Renoveringsbehov. Ha bostadens renoveringsbehov i åtanke. Renovering av kök och badrum är oftast det som kostar mest. Ibland kanske det rent av inte är värt att köpa bostaden.
  • Framtidsplaner för bostadsområdet. Det kan vara bra att känna till vilka planer som finns för bostadsområdet. Dels för att kunna spekulera i om man kommer att få tillbaka sina pengar om försäljning blir aktuellt men också för att veta ifall det finns planer som kan komma att förändra boendesituationen. Sådana planer skulle exempelvis kunna vara att utsikten kommer att förändras på grund av planerat nybygge.
  • Gå in på detaljer. Ingen detalj är för liten. Utgå ifrån din egen livssituation, vilka praktiska krav har du? Har du barn och tittar på en lägenhet på fjärde våningen kanske du inte borde kompromissa med hisskravet. Saker som bostadens lyhördhet och andra detaljer som exempelvis säkerhet i bostaden kan vara minst lika viktiga.
  • Kom ihåg att du är på väg att göra en stor investering. Fatta inga ogenomtänkta beslut utan lägg ner den tid som krävs.

/Marcus Hamberg

 

 

 

Så ser bostadssituationen ut för de yngsta respektive äldsta

Bostadssituationen skiljer sig åt i våra svenska städer och bland olika samhällsgrupper. Boverkets bostadsmarknadsenkät ber Sveriges kommuner att bedöma läget på bostadsmarknaden i kommunen. Jag valde att titta närmare på skillnaden mellan bostadssituationen för våra yngsta respektive äldsta.

Den senaste enkäten från 2014 visar att ungdomar tillhör en av de samhällsgrupper som har det svårast att få bostad. 76 % av Sveriges kommuner uppger att de har brist på ungdomsbostäder. Bland de kommuner som har högskolor uppger 90 % att det generellt sett finns alldeles för få små bostäder för just ungdomar.

Fram till och med augusti i år kan företag och kommuner söka bidrag för innovativt byggande av bostäder för unga eller för processer som främjar byggandet. Nya ungdomsbostäder kommer att byggas under kommande år främst genom nybyggnation.

Bland våra äldre ser situationen något bättre ut än för ungdomarna men den är långt ifrån bra. Idag bor allt fler äldre hemma längre. Det är ett resultat av förbättrad hälsa och utökning av hemtjänsten. Det innebär att behovet för de allra äldsta, från 85 år och uppåt, har ökat. För den äldre människan finns det få tillgängliga lägenheter anpassade efter ett större vårdbehov enligt Boverkets undersökning.

Exakt hur behovet ser ut kan dock skilja sig åt runtom i landet. I våra storstäder finns behovet av alla typer av boenden på grund av den stora inflyttningen medan behovet på mindre orter kanske snarare rör specifika boendetyper.

/Marcus Hamberg

Bostadsmarknaden i Malmö

Som jag nämnt tidigare så förlägger mitt bolag RW Capital många av projekten i Malmö. Det märks att Malmö växer i popularitet och att såväl företag som privatpersoner väljer att flytta dit. Det förvånar mig därför inte att SBAB:s senaste Mäklarbarometer visar att just Malmö är den hetaste regionen i höst.

Tillfrågade mäklare i Malmö tror att priserna på bostadsrätter kommer att öka med i snitt 3,3 % under årets tredje kvartal. Vad gäller småhus spår man en ökning på ungefär 1,8 %. Då mäklare i Stockholm ser betydligt mindre ökningar framför sig och Göteborgarna en prissänkning vad gäller bostadsrätter visar prognosen att Malmö är hetare än våra andra två storstadsregioner framöver.

Samtidigt brottas man i Malmö med växande bostadsbrist på grund av en allt högre efterfrågan på bostäder. Till Sydsvenskan säger byggkommunalrådet Karolina Skog (MP) att planen är att över kommande tio år bygga bort den bostadsskuld som finns på 7000 lägenheter. Utöver dessa lägenheter ska det byggas ytterligare 15 000 lägenheter mellan 2016 och 2025.

Det ska bli intressant att se om planen går att fullfölja. Jag tror att mycket kan hända de kommande tio åren.

För Sydsvenskans artikel om Malmös bostadsplan: http://www.sydsvenskan.se/sverige/malmo-betar-avbostadsskulden/

/Marcus Hamberg

Ovanliga boenden blir vanligare

Om du någon gång funderat över hur det vore att bo i exempelvis en fyr eller brandstation så behöver du inte fundera längre. Nu är det nämligen enklare att hitta lite ovanligare objekt till salu eller uthyrning.

Under förra året såldes till exempel den fyr i Kalmarsund som varit till salu i flera år. Fyren marknadsfördes som ett ställe att driva restaurang på eller ett väldigt privat sommarhus. Detta år har du som bostadsspekulant möjlighet att köpa en gammal brandstation i Norrtälje som gjorts om till bostad. I fastigheten har man även bevarat vissa detaljer från tiden då den verkade som brandstation.

Är du inte intresserad av att köpa bostad finns det även möjlighet att prova på annorlunda boendeformer genom korttidsuthyrning. Jag har tidigare skrivit om tjänsten AirBnb som är en populär plattform för att förmedla bostäder för korttidsuthyrning. Förra året listade AirBnb några annorlunda bostäder till uthyrning i Sverige och på listan återfanns bland annat flyghangarer runt om i landet och en flotte i Stockholms skärgård.

Då folk i högre grad söker unika upplevelser och förmedlingstjänster som AirBnb växer i popularitet tror jag att vi kan vänta oss att fler annorlunda boenden görs tillgängliga.

/Marcus Hamberg

Fler väljer enkla boenden

Jag har tidigare pratat en del om den bostadsbrist som råder i våra svenska storstäder. Enligt SCB har bostadsbyggandet i Sverige legat på en allmänt låg nivå sedan 1990-talet. I kombination med ökad inflyttning till storstäderna har det resulterat i att efterfrågan på bostäder idag är oerhört stor.

På grund av rådande bostadsbrist växer sig en trend allt starkare, nämligen att bo i kollektiv. I en intervju i Sveriges radio med Eva Sandstedt, professor i sociologi, säger hon att man tydligt kan se hur intresset för denna typ av boendeform ökar. Kollektivboenden är dock inte något nytt i Sverige. I Linköping finns exempelvis landets största kollektivboende med mellan 300-400 hyresgäster. Numera byggs det även flerfamiljshus med flera gemensamma utrymmen vilket uppmanar folk att umgås mer med varandra.

Förutom att en förklaring till kollektivboendets framfart är bostadsbristen menar Eva att det även är en attitydförändring som äger rum. Idag önskar allt fler personer bo på ett annat sätt än ensamma eller tillsammans med partner.

Det ska bli spännande att se om kollektivboenden är något vi kommer att se mer av i framtiden. Effekter av bostadsbristen har vi däremot nog bara sett början av om det inte tas ett större krafttag om bostadsbyggandet.
För hela intervjun med Eva Sandstedt: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6159180

/Marcus Hamberg

Homestyling inte enbart något positivt

Homestyling beskrivs ofta som A och O vid försäljning av en bostad. Det är en viktig faktor då dagens köpare tittar mycket på bilder innan de väljer att gå på visning. Även vid själva visningen är det viktigt att stylingen visar upp bostaden från sin bästa sida. Detta för att ge potentiella köpare en känsla av att de skulle trivas i bostaden.

Trots att homestyling ses som en nyckelfaktor för en god bostadsaffär så är den växande trenden inte enbart positiv. Enligt Svensk Fastighetsförmedlings Bobarometer är överdriven homestyling det som irriterar flest köpare på visningar. Undersökningen visar att det inte lönar sig med överdriven styling då detta sällan driver upp priset.

Ska man styla sitt hem inför försäljning gäller det därför att tänka extra noga på att hålla stylingen på en nivå som känns äkta.

För att läsa mer om undersökningen: http://www.sydsvenskan.se/hemma/homestyling-irriterar-kopare/

/Marcus Hamberg

Så renoverar du långsiktigt

Renovera behöver de flesta göra någon gång. För att slippa göra det ofta är det däremot smart att renovera så att resultatet håller under lång tid. Renoverar du ett badrum är det bra att investera i material av god kvalitet. Detta bör man ha i åtanke både vid val av exempelvis kakel och möbler. Badrumsmöbler av god kvalitet håller betydligt längre och är tillverkade för att tåla just våtrumsmiljöer. På sikt lönar det sig därför att investera i bra material, detta då man besparas både kostnader och underhåll.

Om du renoverar köket kan det vara bra att välja en klassisk stil. Försök bortse från vad som är trendigt just vid tidpunkten för renoveringen. Det finns nämligen stor risk att man snabbt tröttnar. Vid val av bänkskiva till köket är exempelvis granit eller kvarts bra alternativ för ett långsiktigt resultat då dessa material är slitstarka.

Att renovera för ett hållbart resultat kostar både tid och pengar men det är en investering väl värd resurserna. Ta dig god tid att planera renoveringen och gör de efterforskningar som krävs för att hitta bra alternativ på marknaden.

/Marcus Hamberg

Detta är de dyraste städerna i världen

Under 2014 gick resesajten Tripadvisor ut med en lista över de dyraste städerna i världen. Underlaget baserades på kostnaden för en middag för två med vin, en cocktail och en natt på ett fyrstjärnigt hotell. På listan återfinns tre nordiska huvudstäder. Köpenhamn ligger på sjunde plats medan Oslo kammat hem den femte. Stockholm listades som världens fjärde dyraste stad att vistas i och ingen annanstans kostar en middag lika mycket som här enligt undersökningen. På första plats hamnar London, tätt följt av Paris och därefter New York.

Det har gjorts flera liknande undersökningar genom åren. En välkänd och återkommande sådan är Big Mac index som listar hur mycket kunder betalar för en Big Mac i olika länder. Indexet fungerar som en indikation på ett lands prisnivå och uppfanns för att mäta hur olika valutor är värderade gentemot varandra.

Det är inte särskilt förvånande att Sverige och våra grannar i Danmark och Norge ofta hamnar i topp i denna typ av undersökningar. Befinner man sig på resande fot är det större sannolikhet att man som svensk anser att det är billigt på resmålet än det motsatta.

För hela resultatet av Tripadvisors undersökning: http://www.svd.se/detta-ar-varldens-dyraste-stader_3662806

/Marcus Hamberg