Svensk bostadspolitik

Forskaren Jan Jörnmark har under mellandagarna publicerat en artikelserie om den svenska bostadspolitiken. Artiklarna är mycket läsvärda och sätter ljuset på diverse märkligheter på den svenska bostadsmarknaden samt sätter dessa i ett historiskt perspektiv. Han beskriver hur nuvarande principer för hyressättning sätter hyror på attraktiva, äldre innerstadslägenheter som mycket kraftigt understiger vad som skulle vara någon form av marknadsmässig hyra. Effekten av detta är så klart att efterfrågan på dessa kraftigt underprisade lägenheter vida överstiger utbudet med följd att det skapas enorma väntetider.
De som ställde sig i Stockholms bostadskö i slutet av åttiotalet börjar få erbjudanden om hyreslägenheter nu, ca ett kvarts sekel senare, till en hyra som i många fall är hälften av vad man måste betala för en nyproducerad hyreslägenhet i ett perifert läge. Ungefär som i gamla Sovjet när man kunde köpa en ny Lada för några tusen rubel men man fick vänta minst 10 år på leverans.  Jörnmark menar att den mycket medialt uppmärksammade bostadsbrisen i själva verket är ett efterfrågeöverskott på en viss typ av mycket lågt prissätta innerstadslägenheter.
Att över natt plocka bort de regler som leder till en för låg hyra på en viss typ av innerstadslägenheter är nog inte realistiskt. Däremot tror jag att prisregleringarna som är grunden till att innerstadslägenheter är för lågt prissatta gradvis måste avvecklas – säg över 10 år – till förmån för fri hyressättning. Om man inte gör det kommer det nog inte att finnas kvar några hyreslägenheter i innerstan på lite sikt (allmännyttan undantagen) då alternativet att ombilda till bostadsätter fortsatt är mycket starkt både för hyresvärd och hyresgäst. Till detta kommer även någon form grundläggande rättviseaspekt: är det rimligt att en sekelskiftesvåning på Östermalm  – som ligger vägg i vägg med bostadsrätter som säljs för ca 100 000 kr per kvadratmeter – har halva hyran jämfört med en nyproducerad hyreslägenhet långt utanför Stockholm? Jag tycker inte det.

 

Ormingeprojektet avslutat!

Projektet i Orminge är nu färdigställt. Det innebär att bostadsrättsföreningen har fått in sina insatser från medlemmarna, återbetalt projektfinansieringen till banken och kunnat tillträda fastigheterna. Dessutom betyder det att fastigheterna har fått sina respektive slutbevis från kommunen. Därmed har fastigheterna blivit godkända för inflyttning vilket alltså skedde under andra halvan av november månad. På ca ett år har platsen gått från att husera ett antal gamla baracker till splitternya hem för 55 familjer som rent arkitektoniskt smälter in på ett mycket bra sätt i Ormingeringens klassiska bebyggelse. Väldigt tillfredsställande att se!