RW Capital AB blir RW Bostad AB

RW Capital AB byter namn till RW Bostad AB. Detta kan tyckas vara en kosmetisk förändring men ska ses i ljuset av att bolaget långsiktigt satsar på nyproduktion av bostäder – både bostadsrätter och hyresrätter –  i Stockholm med omnejd. Trots osäkerhet vad gäller amorteringskrav, regler för ränteavdrag och räntenivåer så kommer marknaden att vara stark under många år framöver till följd av stor inflyttning och ett ständigt ökande underskott på bostäder. RW fortsätter därför sin snabba tillväxt och idag uppgår projektportföljen till ca 400 lägenheter som ska färdigställas under perioden 2016 till 2018.