Nytt projekt i Hässelby Villastad

RW Capital har förvärvat ett nybyggnadsprojekt i Hässelby Villastad. Detaljplanen för projektet antogs den 15 december 2015. RW Capital AB planerar att uppföra tre flerbostadshus i två till fyra våningsplan med lägenheter om 1 – 3 rok. Längs med Blomsterkungsvägen kommer en större huskropp i fyra plan att uppföras. I vinkel kommer ytterligare två mindre hus i två plan att uppföras. Tillsammans kommer husen att skapa en ostörd och skyddad och delvis kringbyggd innergård. Husen kommer att få en sammanlagd bostadsarea om ca 2 500 kvadratmeter fördelad på ca 40 bostadsrätter i olika storlekar. Projekteringen av byggnationen pågår för fullt och beräknad byggstart är under sommaren 2016. Försäljning av bostadsrätterna kommer att påbörjas under våren 2016. Nybyggnadsprojektet ligger i Backlura i den nordöstra änden av stadsdelen Hässelby Villastad i Stockholms stad. Hässelby Villastad är en attraktiv stadsdel med vacker natur och goda kommunikationer. Den omkringliggande byggnationen består av villor och radhus som uppförts från 1970-talet och framåt