Detta ska du tänka på inför köp av bostadsrätt

Om du bestämt dig för att investera i en bostadsrätt finns det flera saker du bör tänka på. Här bjuder jag på några av mina bästa tips som rör allt från ekonomi till lyhördhet.

  • Ordna ett lånelöfte. Detta så att du redan i början av processen vet hur högt du kan buda på ett objekt och snabbt kan agera om det blir aktuellt. Jämför även lånevillkor från olika banker.
  • Beräkna kostnader. Gör en noggrann budget för att inte missa någonting och stäm av med din bank så att kalkylen du gjort är korrekt. Om ett köp är aktuellt idag är det bra att ha i åtanke att dagens ränta är mycket låg. Då kan det vara bra att ha marginal för en räntehöjning.
  • Ta reda på mer om bostadsrättsföreningen. Vad finns det för möjligheter i föreningen? Exempelvis kan det vara bra att veta vilken typ av ändringar du som boende får göra. Det är även bra att kolla upp föreningens ekonomi. Har du svårt att tolka en årsredovisning kan det vara en god idé att be om hjälp så att du vet vad det är för en förening du köper dig in i.
  • Renoveringsbehov. Ha bostadens renoveringsbehov i åtanke. Renovering av kök och badrum är oftast det som kostar mest. Ibland kanske det rent av inte är värt att köpa bostaden.
  • Framtidsplaner för bostadsområdet. Det kan vara bra att känna till vilka planer som finns för bostadsområdet. Dels för att kunna spekulera i om man kommer att få tillbaka sina pengar om försäljning blir aktuellt men också för att veta ifall det finns planer som kan komma att förändra boendesituationen. Sådana planer skulle exempelvis kunna vara att utsikten kommer att förändras på grund av planerat nybygge.
  • Gå in på detaljer. Ingen detalj är för liten. Utgå ifrån din egen livssituation, vilka praktiska krav har du? Har du barn och tittar på en lägenhet på fjärde våningen kanske du inte borde kompromissa med hisskravet. Saker som bostadens lyhördhet och andra detaljer som exempelvis säkerhet i bostaden kan vara minst lika viktiga.
  • Kom ihåg att du är på väg att göra en stor investering. Fatta inga ogenomtänkta beslut utan lägg ner den tid som krävs.

/Marcus Hamberg

 

 

 

Så ser bostadssituationen ut för de yngsta respektive äldsta

Bostadssituationen skiljer sig åt i våra svenska städer och bland olika samhällsgrupper. Boverkets bostadsmarknadsenkät ber Sveriges kommuner att bedöma läget på bostadsmarknaden i kommunen. Jag valde att titta närmare på skillnaden mellan bostadssituationen för våra yngsta respektive äldsta.

Den senaste enkäten från 2014 visar att ungdomar tillhör en av de samhällsgrupper som har det svårast att få bostad. 76 % av Sveriges kommuner uppger att de har brist på ungdomsbostäder. Bland de kommuner som har högskolor uppger 90 % att det generellt sett finns alldeles för få små bostäder för just ungdomar.

Fram till och med augusti i år kan företag och kommuner söka bidrag för innovativt byggande av bostäder för unga eller för processer som främjar byggandet. Nya ungdomsbostäder kommer att byggas under kommande år främst genom nybyggnation.

Bland våra äldre ser situationen något bättre ut än för ungdomarna men den är långt ifrån bra. Idag bor allt fler äldre hemma längre. Det är ett resultat av förbättrad hälsa och utökning av hemtjänsten. Det innebär att behovet för de allra äldsta, från 85 år och uppåt, har ökat. För den äldre människan finns det få tillgängliga lägenheter anpassade efter ett större vårdbehov enligt Boverkets undersökning.

Exakt hur behovet ser ut kan dock skilja sig åt runtom i landet. I våra storstäder finns behovet av alla typer av boenden på grund av den stora inflyttningen medan behovet på mindre orter kanske snarare rör specifika boendetyper.

/Marcus Hamberg

Bostadsmarknaden i Malmö

Som jag nämnt tidigare så förlägger mitt bolag RW Capital många av projekten i Malmö. Det märks att Malmö växer i popularitet och att såväl företag som privatpersoner väljer att flytta dit. Det förvånar mig därför inte att SBAB:s senaste Mäklarbarometer visar att just Malmö är den hetaste regionen i höst.

Tillfrågade mäklare i Malmö tror att priserna på bostadsrätter kommer att öka med i snitt 3,3 % under årets tredje kvartal. Vad gäller småhus spår man en ökning på ungefär 1,8 %. Då mäklare i Stockholm ser betydligt mindre ökningar framför sig och Göteborgarna en prissänkning vad gäller bostadsrätter visar prognosen att Malmö är hetare än våra andra två storstadsregioner framöver.

Samtidigt brottas man i Malmö med växande bostadsbrist på grund av en allt högre efterfrågan på bostäder. Till Sydsvenskan säger byggkommunalrådet Karolina Skog (MP) att planen är att över kommande tio år bygga bort den bostadsskuld som finns på 7000 lägenheter. Utöver dessa lägenheter ska det byggas ytterligare 15 000 lägenheter mellan 2016 och 2025.

Det ska bli intressant att se om planen går att fullfölja. Jag tror att mycket kan hända de kommande tio åren.

För Sydsvenskans artikel om Malmös bostadsplan: http://www.sydsvenskan.se/sverige/malmo-betar-avbostadsskulden/

/Marcus Hamberg