Boendepreferenser i Sveriges storstadsregioner

Jag läste en intressant artikel i Byggvärlden för några veckor sedan. Den refererade till en undersökning som företaget Bergsäker låtit utföra bland personer som är bosatta i Sveriges storstäder. I undersökningen frågade man bland annat respondenterna vilken typ av byggnader de föredrar. Resultatet visar att Stockholmarna önskar fler höghus medan Malmöbor och Göteborgare föredrar mindre hus och stadskärnor som är mer utspridda.

I undersökningen frågade man även vad som är särskilt viktigt i städerna såsom kommunikationer och grönområden. Det skiljde sig också åt mellan de olika regionerna. I Stockholm uppgav man kommunikationer som viktigast medan Göteborgare lade vikt vid grönområden.

Vid närmare anblick är det inte särskilt förvånande att just Stockholmarna önskar högre hus med tanke på den stora bostadsbristen som råder i huvudstadsområdet. Inte heller att de önskar bättre kommunikationer i och med det stora antalet pendlare som reser inom och utanför staden varje dag. Just i Stockholm var man i fråga om stadsutveckling även mest missnöjd. Där svarade endast 37 procent att de tror att Stockholm är en bra plats att bo på om 30 år.

Som jag nämnt tidigare ska det bli intressant att följa den utveckling som sker i våra storstäder, framförallt i Malmö och Öresundsområdet och i huvudstaden, där jag tror att mycket kan förändras under de kommande tio åren.

För att läsa Byggvärldens artikel följ denna länk: http://www.byggvarlden.se/stockholmarna-foredrar-hoga-hus-83990/nyhet.html

/Marcus Hamberg

Förändrade preferenser leder till tomma butikslokaler

Sedan näthandeln vuxit i rasande takt har många butiker fått stänga igen i Malmös innerstad. När jag går längs gågatan i Malmö ser jag flera tomma butikslokaler med skylten ”Lokal uthyres”. För bara fem år sedan såg det annorlunda ut.

Även om näthandel var på tapeten även då så har den med åren ständigt nått nya höjder. Förutom ett utökat utbud på nätet så har man i Malmö byggt ut redan befintliga köpcenter som Mobilia och Kv. Caroli och även satsat på helt nya byggen som Emporia. Detta är två betydande faktorer som lett till att cityhandeln minskat och butiksdöden i innerstaden blivit ett faktum.

I takt med att flera butiker stängt igen har det dykt upp fler caféer och restauranger på gågatan och ännu fler sägs vara planerade. Om tio år har kanske det klassiska shoppingsstråket som tidigare präglat Malmös innerstad bytts ut mot ett restaurangmecka.

Jag tror att vi kan vänta oss att mycket kommer att hända i centrala Malmö de närmaste  åren. En fråga man kan ställa sig är dock om det verkligen finns en tillräckligt stor efterfrågan på fler caféer och restauranger och vad man kommer att göra när även denna marknad är mättad. Det ska verkligen bli intressant att följa utvecklingen i Malmö.

/Marcus Hamberg

Ormingeringen- nyproduktionsprojekt i Nacka

RW Capital håller på att bygga två nya bostadshus vid Ormingeringen i Nacka. Sammanlagt kommer vi uppföra cirka sextio lägenheter, fördelade på två huskroppar med fyra våningar om totalt 4 200 kvadratmeter. Området präglas av låg bebyggelse vilket gör att våra hus kommer smälta väl in i omnejden.

På marken låg tidigare en uttjänt och nedgången förskola som den senaste tiden använts för tillfälliga boenden. Sist det uppfördes nya bostäder i området var under 60- och 70-talet, då miljonprogrammet var i full gång.

Målet med projektet är att skapa boenden med hög standard som lockar en bred målgrupp, såväl Nackabor som nya invånare. Jag hoppas och tror att våra bostadshus kommer ge området ett lyft. När husen är färdiga kommer jag att berätta mer om projektet och visa upp det färdiga resultatet, så håll utskick här på bloggen.

/Marcus Hamberg

Vanliga misstag vid renovering

Att renovera en fastighet är en komplex och ansvarsfylld uppgift. Renoveringshysterin som rådde under tidigare årtionden är över sedan länge. Men det kan fortfarande vara svårt att fatta rätt beslut i byggnadsprocessen. Genom att tänka rätt från starten är det möjligt att spara både tid och pengar. Här kommer några tips och råd som kan vara användbara inför en fastighetsrenovering.

En viktig regel är att alltid försöka undvika omfattande ingrepp i byggnadens stomme. Detta ökar ofta kostnaderna avsevärt. Det kan också göra att byggnaden upplevs som oenhetlig, t.ex. om man gör en modern utbyggnad på ett hus från förra sekelskiftet. Försök därför att undvika stilbrott så mycket som möjligt.

Det är också viktigt att förstå hur äldre byggnader är konstruerade. Tidigare byggteknik skiljer sig ofta mot hur vi bygger numera. Många gamla hus har självdrag som ventilation och denna funktion går förlorad om man väljer att sätta in moderna fönster som håller tätt till hundra procent. Ett annat exempel på ett mindre lyckat ingrepp är tilläggsisolering på hus med putsade fasader. I värsta fall kan fasaden bli avkyld och detta resulterar i sprickbildning, något som är kostsamt att åtgärda.

/Marcus Hamberg