Trend: Svenska bostadsköp i utlandet ökar stadigt

De flesta har säkert hört på nyheterna eller läst i tidningen att allt fler svenskar flyr till varmare breddgrader för att bosätta sig. Länder som Spanien och Portugal är otroligt populära bland svenskar. I vilken omfattning sådan förflyttning sker är det dock färre som känner till.

De senaste fem åren har andelen bostäder som sålts till svenskar i Spanien ökat med 29,7 procent enligt värderingsinstitutet TINSA. Den enklaste förklaringen till den kraftiga ökningen har att göra med det förmånliga prisläget (källa: Fastighetsbyrån). En annan förklaring är stigande priser på den svenska bostadsmarknaden.

Många äldre med mindre pengar i plånboken känner att de får ut mer av sin pension genom att flytta från Sverige. Inte minst är det ett sätt att fly en lång och kall vinter.

Jag tror att denna trend kommer fortsätta växa sig starkt även kommande år. Speciellt om priserna på bostadsmarknaden i Sverige fortsätter att öka.

/Marcus Hamberg

Var ska de unga bo?

Bostadsbristen i Sveriges storstadsregioner är fortsatt hög. Denna utveckling är oroväckande och en konsekvens av att det byggs alltför få bostäder som är anpassade efter unga människor och deras plånböcker.

På grund av brist på hyresrätter väljer många att köpa en bostadsrätt, en bostadsform som blivit alltmer regelstyrd. Sedan 2010 är det inte tillåtet att ha en belåningsgrad som överstiger 85 procent. Detta har höjt trösklarna till bostadsmarknaden avsevärt. Nu talas det även om att införa amorteringskrav på nya bolån, något som skulle hämma köpstyrkan ytterligare hos unga. I praktiken skulle amorteringskravet innebära stora skillnader i plånboken.

Finansinspektionen föreslår att nya bolånstagare stegvis amorterar ner sina lån till 50 procents belåningsgrad. I ett första steg ska lånen amorteras med minst två procent årligen ner till 70 procents belåningsgrad. Därefter ska de amorteras ner med minst en procent om året till 50 procent av bostadens värde. Blir detta verklighet kan vi räkna med en ökad osäkerhet på marknaden, något som troligtvis påverkar priserna negativt.

/Marcus Hamberg

Juicebar och bilpool- snart i din bostadsrättsförening?

Gemensamma bekvämligheter i bostadsrättsföreningar är vanligt förekommande i många länder. Reception, juicebar och pool är inte ovanliga inslag i exempelvis amerikanska bostadsrättsföreningar.

Trenden har sakta men säkert spridit sig till Sverige. Bekvämligheter som bastu, festlokaler och övernattningslägenheter har fått sällskap av spa, gym och bilpooler.  Kanske är det detta som krävs för att den moderna människan ska må bra och få ihop sin vardag?

Jag tycker utvecklingen är mycket intressant att följa, inte minst i Malmö där det redan finns bostadsrättsföreningar som anammat denna trend. Victoria Park vid kalkbrottet i Malmö är ett intressant livsstilsboende som erbjuder både SPA-anläggning, tennisbana och gym för de boende.

/Marcus Hamberg

Tankar om bostadsmarknaden och egna projekt under 2015

Jag tror att 2015 kommer bli ett mycket spännande år. RW Capital har två nyproduktionsprojekt i Stockholmsområdet på nästan 100 lägenheter. Försäljningen av det första projektet har redan påbörjats och förhoppningen är att dessa lägenheter kommer att sälja slut snabbt. Detta då det handlar om små yteffektiva bostäder. Förutom Stockholmsprojekten så har vi även två ombildningsprojekt på gång i Malmö som kommer ut på marknaden under året. Lägenheterna som ingår i projektet Brf Aftonen som jag skrivit om tidigare började säljas i december och hittills har det varit ett mycket lyckat projekt då försäljningen gått bra. Jag tror att allt kommer att vara slutsålt när de andra byggprojekten i Malmö är färdiga, runt april.

Generellt så känns efterfrågan på marknaden stabil trots att politiker och andra makthavare skapat viss osäkerhet i och med olika utspel kring amorteringskrav och begränsad avdragsrätt. Detta tycker jag borde skapa mer tveksamhet hos köparna. Detta ska ses i ljuset av det stora underskottet på bostäder som skapats genom dålig politik under lång tid. Enligt min uppfattning så kommer det att ta mycket lång tid att bygga ikapp.

/Marcus Hamberg