Malmö – från arbetarstad till innovationsstad

Mycket har hänt i Malmö de senaste tjugo åren. Man skulle kunna säga att Malmö har genomgått en transformation från att vara en stad som formats av varvsindustrin till att präglas av nya innovationer och kunskap. Varvsindustrin som länge försatt Malmöborna i arbete försattes i kris under 1970-talet. Då började även befolkningsantalet i staden att sjunka. Först på 1990-talet kom vändningen då det fattades beslut om att bygga Öresundsbron och Malmö högskola. Den stora varvsindustrin som präglat Malmö som stad öppnade nu upp för något nytt och antalet invånare började växa.

I början av 2000-talet invigdes även Bo01 som en start på vad som kommit att bli området Västra Hamnen. Sedan dess har många företag etablerat sig i området som idag kan kännetecknas som ett kunskapsområde. En händelse som även blivit symbol för Malmös rådande förändring är rivningen av Kockumskranen år 2002. Idag skulle man kunna säga att Turning Torso har tagit Kockumskranens plats som Malmös landmärke. Förändringarna har inte låtit sig väntas på och under 2010 invigdes även Citytunneln.

Mitt bolag RW Capital förlägger många av sina projekt i Malmö. Jag tycker att Malmö är en mycket fascinerande stad som genomgått stora förändringar. Det märks tydligt att staden vuxit i popularitet på grund av flera faktorer såsom företagsetableringar, högskolans utbud och Öresundsbron som möjliggjort närheten till resten av Europa. Populariteten återspeglas i den bostadsbrist som finns i Malmö där efterfrågan på bostäder är stor. Det ska bli intressant att följa stadens utveckling, jag tror att mycket kommer att hända de kommande tio åren.

/Marcus Hamberg 

Så homestylar du inför försäljningen

Att sälja en bostad är en viktig affär som ofta innefattar stora belopp. För att få ut maximal vinst är det viktigt att tilltala den tilltänkta målgruppen. Stylade objekt resulterar ofta i en snabbare försäljningsprocess. Därför samarbetar RW Capital med möbel- stylingföretaget C/O Home. Jag tog en pratstund med Peter Wallentin som grundat verksamheten.

Inför en styling är det viktigt att fundera kring vem köparen är. Olika människor attraheras av olika livsstilar och föreställningar om ett framtida boende. Peter Wallentin menar att det viktigaste är att berätta en historia med sin styling. För RW Capitals projekt Aftonen har C/O Home till exempel använt sig av äldre detaljer som skrivmaskiner och gammaldags rakningsattiraljer i badrummet som inredning.

– Numera behöver styling inte vara så avskalat och minimalistiskt. Försök istället förmedla hur köparens liv kommer se ut i det nya hemmet. Om en barnfamilj är den givna målgruppen, ta ut svängarna och gör en barnkalasdukning, tipsar Peter Wallentin.

Fundera också på hur man bäst utnyttjar hemmets yta. För mindre objekt är det viktigt att använda möbler som är anpassade efter utrymmet. Detta har exempelvis varit viktigt i flera av RW Capitals projekt, såsom Brf Aftonen som uteslutande består av ettor och tvåor. Använd gärna oväntade lösningar och möbleringar, det sätter igång köparens fantasi. Var också enhetlig med stilen du försöker förmedla, funkisattribut förstärks exempelvis av möbler från samma tidsperiod.

Peter tipsar också om att homestyla redan inför fotograferingen av objektet. Bilder är det viktigaste skyltfönstret mot potentiella köpare. Vid visningen har de intresserade spekulanterna redan upptäckt ditt objekt och bildat sig en uppfattning.

Tips för en lyckad homestyling:

  • Berätta en historia. Köparen ska kunna föreställa sig sitt nya liv i ditt hem.
  • Övermöblera inte. Flytta eller ställ undan möbler om det behövs.
  • Gå hela vägen. Tror du att något är bra, kör på det.

/Marcus Hamberg

Brf Aftonen: Från förfall till återskapad funkischarm

På RW Capital är vår erfarenhet att underinvesterade flerfamiljshus i innerstaden är goda investeringsobjekt. Ju sämre skick, desto större möjlighet att renovera och få god löpande avkastning.

Fastigheten Brf Aftonen i Malmö förvärvades under 2011 för knappt 10 Mkr. Då var fastigheten i dåligt skick och behövde genomgå en modernisering för att tilltala unga köpare i jakt på ett bekvämt och problemfritt boende. Aftonen ligger i det centrala bostadsområdet Göingeplan och omfattar ca 1000 kvadratmeter fördelat på 18 lägenheter.

Vid renoveringen tog vi tillvara fastighetens funkisdetaljer genom att behålla fiskbensparketten och det vitoljade trägolvet, men renoverade dessa från grunden istället för att ersätta med nya golv. För att möta dagens standard och samtidigt bevara fastighetens funkischarm renoverades även kök och badrum. Slutkostnaden för renoveringen blev 10 000 kronor per kvadratmeter.

Utfallet för fastighetsaffären blev lyckat. Ingångsvärdet för förvärv och förädling var 20 Mkr och fastigheten avyttrades för cirka 30 Mkr.

/Marcus Hamberg

Gentrifiering – en statushöjning av ett område

Ett fenomen som jag finner väldigt intressant är gentrifiering. För er som inte känner till begreppet så är gentrifiering en process som innefattar att personer med hög social status och mycket pengar flyttar till områden som befolkas av lägre samhällsklasser. På så sätt höjer dessa personer områdets status. På sikt fasas även tidigare invånare ut ur området.

En artikel i Sydsvenskan berör gentrifiering i den numera populära Malmöstadsdelen Möllevången. Området påbörjade en sådan process under mitten av 90-talet då fler unga människor valde att flytta till området. Det är stor skillnad jämfört med hur det såg ut på 80-talet då mäklare desperat försökte locka folk att flytta dit. Det finns fortfarande kvar mycket från ”det gamla Möllevången” men med tiden förutspås gentrifieringen vara ett faktum då Möllevångens image som det ”hippa kvarteret” bara växer.

Ett tydligare exempel på en stadsdel som genomgått en gentrifieringsprocess är Södermalm i Stockholm. Södermalm har på cirka tio år gått från att ha varit ett område för arbetarklassen till att befolkas av höginkomsttagare och akademiker.

Gentrifiering är intressant men har självklart sina baksidor i form av att låginkomsttagare i områden som vuxit i popularitet fasas ut på grund av att renoveringar och förändringar görs för att passa de höginkomsttagare som nu väljer att flytta dit.

För dig som vill veta mer om gentrifiering finns det flera intressanta böcker att köpa eller låna på biblioteket, däribland Helena Holgerssons & Catharina Thörns bok med det passande namnet Gentrifiering. För att läsa artikeln om just Möllevången i Malmö kan ni följa denna länk till Sydsvenskan.

/Marcus Hamberg