Uthyrning utan godkännande

I samband med att bostadsbristen blir allt mer omfattande blomstrar andrahandsuthyrningen av bostäder. Allt fler väljer att hyra ut sina bostäder både under kortare och längre perioder då efterfrågan är stor, framförallt i våra storstadsregioner. Som jag skrivit tidigare så har även tjänster som AirBnb (uthyrningstjänst på Internet) gjort det enklare för personer att hyra ut i andra hand.

Att få ett extra tillskott i plånboken har dock gjort att många hyr ut sina lägenheter utan lov. I en artikel i Helsingborgs Dagblad belyser man problemet genom att prata med bland annat MKB, Hyresgästföreningen och organisationen Bostadsrättsägarna i Sverige.

På många håll arbetar man idag aktivt med att informera om vad som gäller för andrahandsuthyrning för att få bukt med problemet. Andreas Persson från Hyresgästföreningen menar även att många fastighetsägare till hyresrätter är negativa till korttidsuthyrning via exempelvis AirBnb. Detta då hyresvärden inte kan ha koll på vem som bor i bostaden.

Den som hyr ut sin bostad utan tillstånd från fastighetsägare eller förening riskerar i värsta fall att bli av med sitt boende. Önskar du hyra ut din bostad är det därför en god idé att du kollar upp vad det är som gäller för just ditt boende. Det skiljer sig nämligen åt mellan olika fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

För Helsingborgs Dagblads artikel: http://www.hd.se/nyheter/ekonomi/2015/08/03/manga-hyr-ut-utan-lov/

/Marcus Hamberg

Bostadsmarknaden i Malmö

Som jag nämnt tidigare så förlägger mitt bolag RW Capital många av projekten i Malmö. Det märks att Malmö växer i popularitet och att såväl företag som privatpersoner väljer att flytta dit. Det förvånar mig därför inte att SBAB:s senaste Mäklarbarometer visar att just Malmö är den hetaste regionen i höst.

Tillfrågade mäklare i Malmö tror att priserna på bostadsrätter kommer att öka med i snitt 3,3 % under årets tredje kvartal. Vad gäller småhus spår man en ökning på ungefär 1,8 %. Då mäklare i Stockholm ser betydligt mindre ökningar framför sig och Göteborgarna en prissänkning vad gäller bostadsrätter visar prognosen att Malmö är hetare än våra andra två storstadsregioner framöver.

Samtidigt brottas man i Malmö med växande bostadsbrist på grund av en allt högre efterfrågan på bostäder. Till Sydsvenskan säger byggkommunalrådet Karolina Skog (MP) att planen är att över kommande tio år bygga bort den bostadsskuld som finns på 7000 lägenheter. Utöver dessa lägenheter ska det byggas ytterligare 15 000 lägenheter mellan 2016 och 2025.

Det ska bli intressant att se om planen går att fullfölja. Jag tror att mycket kan hända de kommande tio åren.

För Sydsvenskans artikel om Malmös bostadsplan: http://www.sydsvenskan.se/sverige/malmo-betar-avbostadsskulden/

/Marcus Hamberg

Fler väljer enkla boenden

Jag har tidigare pratat en del om den bostadsbrist som råder i våra svenska storstäder. Enligt SCB har bostadsbyggandet i Sverige legat på en allmänt låg nivå sedan 1990-talet. I kombination med ökad inflyttning till storstäderna har det resulterat i att efterfrågan på bostäder idag är oerhört stor.

På grund av rådande bostadsbrist växer sig en trend allt starkare, nämligen att bo i kollektiv. I en intervju i Sveriges radio med Eva Sandstedt, professor i sociologi, säger hon att man tydligt kan se hur intresset för denna typ av boendeform ökar. Kollektivboenden är dock inte något nytt i Sverige. I Linköping finns exempelvis landets största kollektivboende med mellan 300-400 hyresgäster. Numera byggs det även flerfamiljshus med flera gemensamma utrymmen vilket uppmanar folk att umgås mer med varandra.

Förutom att en förklaring till kollektivboendets framfart är bostadsbristen menar Eva att det även är en attitydförändring som äger rum. Idag önskar allt fler personer bo på ett annat sätt än ensamma eller tillsammans med partner.

Det ska bli spännande att se om kollektivboenden är något vi kommer att se mer av i framtiden. Effekter av bostadsbristen har vi däremot nog bara sett början av om det inte tas ett större krafttag om bostadsbyggandet.
För hela intervjun med Eva Sandstedt: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6159180

/Marcus Hamberg

Boendepreferenser i Sveriges storstadsregioner

Jag läste en intressant artikel i Byggvärlden för några veckor sedan. Den refererade till en undersökning som företaget Bergsäker låtit utföra bland personer som är bosatta i Sveriges storstäder. I undersökningen frågade man bland annat respondenterna vilken typ av byggnader de föredrar. Resultatet visar att Stockholmarna önskar fler höghus medan Malmöbor och Göteborgare föredrar mindre hus och stadskärnor som är mer utspridda.

I undersökningen frågade man även vad som är särskilt viktigt i städerna såsom kommunikationer och grönområden. Det skiljde sig också åt mellan de olika regionerna. I Stockholm uppgav man kommunikationer som viktigast medan Göteborgare lade vikt vid grönområden.

Vid närmare anblick är det inte särskilt förvånande att just Stockholmarna önskar högre hus med tanke på den stora bostadsbristen som råder i huvudstadsområdet. Inte heller att de önskar bättre kommunikationer i och med det stora antalet pendlare som reser inom och utanför staden varje dag. Just i Stockholm var man i fråga om stadsutveckling även mest missnöjd. Där svarade endast 37 procent att de tror att Stockholm är en bra plats att bo på om 30 år.

Som jag nämnt tidigare ska det bli intressant att följa den utveckling som sker i våra storstäder, framförallt i Malmö och Öresundsområdet och i huvudstaden, där jag tror att mycket kan förändras under de kommande tio åren.

För att läsa Byggvärldens artikel följ denna länk: http://www.byggvarlden.se/stockholmarna-foredrar-hoga-hus-83990/nyhet.html

/Marcus Hamberg

Förändrade preferenser leder till tomma butikslokaler

Sedan näthandeln vuxit i rasande takt har många butiker fått stänga igen i Malmös innerstad. När jag går längs gågatan i Malmö ser jag flera tomma butikslokaler med skylten ”Lokal uthyres”. För bara fem år sedan såg det annorlunda ut.

Även om näthandel var på tapeten även då så har den med åren ständigt nått nya höjder. Förutom ett utökat utbud på nätet så har man i Malmö byggt ut redan befintliga köpcenter som Mobilia och Kv. Caroli och även satsat på helt nya byggen som Emporia. Detta är två betydande faktorer som lett till att cityhandeln minskat och butiksdöden i innerstaden blivit ett faktum.

I takt med att flera butiker stängt igen har det dykt upp fler caféer och restauranger på gågatan och ännu fler sägs vara planerade. Om tio år har kanske det klassiska shoppingsstråket som tidigare präglat Malmös innerstad bytts ut mot ett restaurangmecka.

Jag tror att vi kan vänta oss att mycket kommer att hända i centrala Malmö de närmaste  åren. En fråga man kan ställa sig är dock om det verkligen finns en tillräckligt stor efterfrågan på fler caféer och restauranger och vad man kommer att göra när även denna marknad är mättad. Det ska verkligen bli intressant att följa utvecklingen i Malmö.

/Marcus Hamberg

Andrahandsuthyrning bidrar till bostadsbristen

Bostadsbristen i våra svenska storstadsregioner är ett faktum. Som jag tidigare nämnt är detta konsekvensen av olika politiska beslut genom åren. Ett av dessa är gynnsammare regler för andrahandsuthyrning som trädde i kraft under 2013. Detta riskerar att ge bränsle åt den redan ökande bostadsbristen. Det menar bland annat mäklarfirman Erik Olsson.

Sedan 2013 är det möjligt för en enskild bostadsrättsägare att ta ut andrahandshyra baserat på sina kostnader för bostaden. Ett sådant exempel är påslag för ränteutgifter. Detta gör det allt gynnsammare att hyra ut sin bostad.

På sikt kan andrahandsuthyrning leda till att unga stängs ute från bostadsmarknaden oavsett boendeform. Den boende får sällan några referenser, något som framtida hyresvärdar kommer att vara intresserade av. Det blir också svårt att spara ihop till en bostadsrätt, en boendeform som är långsiktig och i många fall en god investering.

/Marcus Hamberg

Här kostar det som mest att bo

Fastighetsbyrån har listat Sveriges dyraste adresser län för län och föga förvånande ligger våra dyraste gator i Stockholmsområdet. Några av de dyraste adresserna man kan bo på ligger nämligen i Bromma och på Östermalm. Gatan Önskeringsvägen i Bromma toppar listan med ett snittpris på 12 945 833 kronor. Ser man till kvadratmeterpriset så ligger Ulrikagatan på Östermalm högst med ett kvadratmeterpris på 84 988 kronor.

Metro publicerade en artikel under 2013 där man listade Malmös dyraste adresser och där låg området Västra Hamnen oslagbart i topp. En lägenhet på Scaniaplatsen hade då enligt mäklarstatistik ett kvadratmeterpris på 38 886 kronor medan en bostad på Sundspromenaden kostade 33 260 kronor per kvadratmeter.

Det är intressant att se hur prisnivåerna utvecklas och hur vissa gator anses vara särskilt exklusiva. Just i Malmö är det intressant hur bostadsområdet Västra Hamnen toppar listorna då detta område inte ens fanns för femton år sedan. Som jag skrivit om tidigare är det även intressant att se hur stadsdelar som förr inte räknats som ”fina områden” fått högre status, framförallt i Malmö.

/Marcus Hamberg

Trend: Svenska bostadsköp i utlandet ökar stadigt

De flesta har säkert hört på nyheterna eller läst i tidningen att allt fler svenskar flyr till varmare breddgrader för att bosätta sig. Länder som Spanien och Portugal är otroligt populära bland svenskar. I vilken omfattning sådan förflyttning sker är det dock färre som känner till.

De senaste fem åren har andelen bostäder som sålts till svenskar i Spanien ökat med 29,7 procent enligt värderingsinstitutet TINSA. Den enklaste förklaringen till den kraftiga ökningen har att göra med det förmånliga prisläget (källa: Fastighetsbyrån). En annan förklaring är stigande priser på den svenska bostadsmarknaden.

Många äldre med mindre pengar i plånboken känner att de får ut mer av sin pension genom att flytta från Sverige. Inte minst är det ett sätt att fly en lång och kall vinter.

Jag tror att denna trend kommer fortsätta växa sig starkt även kommande år. Speciellt om priserna på bostadsmarknaden i Sverige fortsätter att öka.

/Marcus Hamberg

Var ska de unga bo?

Bostadsbristen i Sveriges storstadsregioner är fortsatt hög. Denna utveckling är oroväckande och en konsekvens av att det byggs alltför få bostäder som är anpassade efter unga människor och deras plånböcker.

På grund av brist på hyresrätter väljer många att köpa en bostadsrätt, en bostadsform som blivit alltmer regelstyrd. Sedan 2010 är det inte tillåtet att ha en belåningsgrad som överstiger 85 procent. Detta har höjt trösklarna till bostadsmarknaden avsevärt. Nu talas det även om att införa amorteringskrav på nya bolån, något som skulle hämma köpstyrkan ytterligare hos unga. I praktiken skulle amorteringskravet innebära stora skillnader i plånboken.

Finansinspektionen föreslår att nya bolånstagare stegvis amorterar ner sina lån till 50 procents belåningsgrad. I ett första steg ska lånen amorteras med minst två procent årligen ner till 70 procents belåningsgrad. Därefter ska de amorteras ner med minst en procent om året till 50 procent av bostadens värde. Blir detta verklighet kan vi räkna med en ökad osäkerhet på marknaden, något som troligtvis påverkar priserna negativt.

/Marcus Hamberg

Malmö – från arbetarstad till innovationsstad

Mycket har hänt i Malmö de senaste tjugo åren. Man skulle kunna säga att Malmö har genomgått en transformation från att vara en stad som formats av varvsindustrin till att präglas av nya innovationer och kunskap. Varvsindustrin som länge försatt Malmöborna i arbete försattes i kris under 1970-talet. Då började även befolkningsantalet i staden att sjunka. Först på 1990-talet kom vändningen då det fattades beslut om att bygga Öresundsbron och Malmö högskola. Den stora varvsindustrin som präglat Malmö som stad öppnade nu upp för något nytt och antalet invånare började växa.

I början av 2000-talet invigdes även Bo01 som en start på vad som kommit att bli området Västra Hamnen. Sedan dess har många företag etablerat sig i området som idag kan kännetecknas som ett kunskapsområde. En händelse som även blivit symbol för Malmös rådande förändring är rivningen av Kockumskranen år 2002. Idag skulle man kunna säga att Turning Torso har tagit Kockumskranens plats som Malmös landmärke. Förändringarna har inte låtit sig väntas på och under 2010 invigdes även Citytunneln.

Mitt bolag RW Capital förlägger många av sina projekt i Malmö. Jag tycker att Malmö är en mycket fascinerande stad som genomgått stora förändringar. Det märks tydligt att staden vuxit i popularitet på grund av flera faktorer såsom företagsetableringar, högskolans utbud och Öresundsbron som möjliggjort närheten till resten av Europa. Populariteten återspeglas i den bostadsbrist som finns i Malmö där efterfrågan på bostäder är stor. Det ska bli intressant att följa stadens utveckling, jag tror att mycket kommer att hända de kommande tio åren.

/Marcus Hamberg