Ormingeringen- nyproduktionsprojekt i Nacka

RW Capital håller på att bygga två nya bostadshus vid Ormingeringen i Nacka. Sammanlagt kommer vi uppföra cirka sextio lägenheter, fördelade på två huskroppar med fyra våningar om totalt 4 200 kvadratmeter. Området präglas av låg bebyggelse vilket gör att våra hus kommer smälta väl in i omnejden.

På marken låg tidigare en uttjänt och nedgången förskola som den senaste tiden använts för tillfälliga boenden. Sist det uppfördes nya bostäder i området var under 60- och 70-talet, då miljonprogrammet var i full gång.

Målet med projektet är att skapa boenden med hög standard som lockar en bred målgrupp, såväl Nackabor som nya invånare. Jag hoppas och tror att våra bostadshus kommer ge området ett lyft. När husen är färdiga kommer jag att berätta mer om projektet och visa upp det färdiga resultatet, så håll utskick här på bloggen.

/Marcus Hamberg

Tankar om bostadsmarknaden och egna projekt under 2015

Jag tror att 2015 kommer bli ett mycket spännande år. RW Capital har två nyproduktionsprojekt i Stockholmsområdet på nästan 100 lägenheter. Försäljningen av det första projektet har redan påbörjats och förhoppningen är att dessa lägenheter kommer att sälja slut snabbt. Detta då det handlar om små yteffektiva bostäder. Förutom Stockholmsprojekten så har vi även två ombildningsprojekt på gång i Malmö som kommer ut på marknaden under året. Lägenheterna som ingår i projektet Brf Aftonen som jag skrivit om tidigare började säljas i december och hittills har det varit ett mycket lyckat projekt då försäljningen gått bra. Jag tror att allt kommer att vara slutsålt när de andra byggprojekten i Malmö är färdiga, runt april.

Generellt så känns efterfrågan på marknaden stabil trots att politiker och andra makthavare skapat viss osäkerhet i och med olika utspel kring amorteringskrav och begränsad avdragsrätt. Detta tycker jag borde skapa mer tveksamhet hos köparna. Detta ska ses i ljuset av det stora underskottet på bostäder som skapats genom dålig politik under lång tid. Enligt min uppfattning så kommer det att ta mycket lång tid att bygga ikapp.

/Marcus Hamberg

Brf Aftonen: Från förfall till återskapad funkischarm

På RW Capital är vår erfarenhet att underinvesterade flerfamiljshus i innerstaden är goda investeringsobjekt. Ju sämre skick, desto större möjlighet att renovera och få god löpande avkastning.

Fastigheten Brf Aftonen i Malmö förvärvades under 2011 för knappt 10 Mkr. Då var fastigheten i dåligt skick och behövde genomgå en modernisering för att tilltala unga köpare i jakt på ett bekvämt och problemfritt boende. Aftonen ligger i det centrala bostadsområdet Göingeplan och omfattar ca 1000 kvadratmeter fördelat på 18 lägenheter.

Vid renoveringen tog vi tillvara fastighetens funkisdetaljer genom att behålla fiskbensparketten och det vitoljade trägolvet, men renoverade dessa från grunden istället för att ersätta med nya golv. För att möta dagens standard och samtidigt bevara fastighetens funkischarm renoverades även kök och badrum. Slutkostnaden för renoveringen blev 10 000 kronor per kvadratmeter.

Utfallet för fastighetsaffären blev lyckat. Ingångsvärdet för förvärv och förädling var 20 Mkr och fastigheten avyttrades för cirka 30 Mkr.

/Marcus Hamberg

Brf Aftonen – återskapad funkischarm

Just nu har RW Capital ett spännande projekt på gång som jag bara måste dela med mig av. På Hässleholmsgatan i Malmö håller vi just nu på att återskapa den gamla funkisstilen i en fastighet från slutet av 30-talet. Vi behåller härliga funkisdetaljer såsom fiskbensparkett och vitoljade trägolv men renoverar dessa från grunden. Även kök och badrum renoveras för att bevara funkischarmen men samtidigt passa dagens standard.

Här kan du läsa mer om projektet och se fler bilder på lägenheterna.

/Marcus Hamberg

Drömmen om en lyckad fastighetsaffär

Jag arbetar dagligen med fastigheter och brinner för frågor som arkitektur, boendekvalitet och miljö. Därför blir jag väldigt glad varje gång jag får chansen att ta hand om en försummad fastighet. Ju sämre skick en fastighet befinner sig i, desto större möjlighet har jag att förändra den och samtidigt göra en lönsam investering.

Fastigheten Drömmen 8 i Malmö kommun köptes i april 2011 för 10 miljoner kronor. Drömmen ligger med ett gott bostadsläge i centrala Malmö och omfattar 1 032 kvm fördelat på 16 lägenheter, vilket motsvarar cirka 9 700 kronor per kvm.

Drömmen var i mycket dåligt skick och i akut behov av en totalrenovering. Denna avslutades i våras till en slutnota på cirka 11 miljoner kronor. Efter renoveringen såldes Drömmen till en nybildad bostadsrättsförening för 30 miljoner kronor. Min dröm om att åter se huset i bra skick har nu sammanfallit med drömmen om en lyckad fastighetsaffär. Och inte minst har ett antal hyresgäster nu kunnat flytta in i sina nya drömlägenheter.

drömmen2

drömmen3

Här kan du läsa mer om projektet : www.rwcapital.se/drommen-8-malmo/

/Marcus Hamberg

Almen- från förfall till lyckad affär

Under 2010 förvärvade RW Capital fastigheten Almen 1-7 i centrala Ystad. Jag såg direkt en stor potential i projektet. Jag tyckte att fastigheten i grunden var fin och läget var attraktivt, men på grund av eftersatt underhåll hade den dessvärre förfallit. När vi förvärvade byggnaden var den i stort behov av upprustning. Såväl fastigheten som de individuella lägenheterna genomgick därför en omfattande renovering.

Sammanlagt förädlade vi 64 lägenheter utspridda över fyra byggnader och 3177 kvadratmeter. RW Capital förvärvade fastigheten för 20 miljoner och vi renoverade den till en kostnad av 25 miljoner. Allt för att huset skulle uppnå sin forna glans.

Efter avslutad renovering kunde vi se att driftsnettot hade ökat till 1100 kronor per kvadratmeter, en förbättring på 2,5 miljoner per år. Projektet blev en lyckad affär, fastigheten värderades nyligen till 61 miljoner av en auktoriserad fastighetsvärderare.

Här kan du läsa mer om Almen: www.rwcapital.se/almen-1-7-ystad/

/Marcus Hamberg

Första spadtaget i Örby

Idag påbörjades projektet i Örby med detta symboliska spadtag. Nästa höst finns här 23 nya lägenheter fördelat på ca 900 kvm, dvs små, effektiva bostäder. Spännande!