En inblick i min verksamhet – RW Capital

logo_ny1Idag tänkte jag att ni ska få lära känna ett av de bolag som är jag verksam inom, nämligen RW Capital. Jag grundade företaget år 2010 och sedan dess har vi aktivt arbetat med att förädla flerfamiljsfastigheter med omfattande renoveringsbehov och stor potential.

Vår affärsidé går ut på att omvandla nergångna fastigheter med eftersatt underhåll till attraktiva bostäder. Vi skapar ofta boenden på platser där det är svårt att hitta ett hem som passar ens livssituation. Man ska inte behöva avstå ett arbetstillfälle, en plats på högskola eller universitet på grund av bostadsbrist.

Våra fastigheter är framförallt lokaliserade i Skåne. Flertalet av dem i Malmö som är en tillväxtregion där vi ser att det byggs mycket nytt, vilket vi dessvärre inte tror räcker för att täcka de behov som uppstår i samband med att staden växer. Vi tror att fler tillgängliga bostäder i Malmö påverkar Öresundsregionens attraktionskraft positivt. Läs gärna mer om vår verksamhet på rwcapital.se

/Marcus Hamberg