Ormingeprojektet avslutat!

Projektet i Orminge är nu färdigställt. Det innebär att bostadsrättsföreningen har fått in sina insatser från medlemmarna, återbetalt projektfinansieringen till banken och kunnat tillträda fastigheterna. Dessutom betyder det att fastigheterna har fått sina respektive slutbevis från kommunen. Därmed har fastigheterna blivit godkända för inflyttning vilket alltså skedde under andra halvan av november månad. På ca ett år har platsen gått från att husera ett antal gamla baracker till splitternya hem för 55 familjer som rent arkitektoniskt smälter in på ett mycket bra sätt i Ormingeringens klassiska bebyggelse. Väldigt tillfredsställande att se!