Nytt projekt i Tyresö Strand

Ett nybyggnadsprojekt bestående av ett flerbostadshus och två radhuslängor som omgärdar en kringbyggd innergård påbörjas nu i Tyresö Strand. Sammanlagt kommer ca 60 bostäder i storlekarna 1 – 5  rok att byggas på Videvägen i Tyresö Strand med RW Capital AB som byggherre.
RW Capital har förvärvat ett nybyggnadsprojekt i Tyresö Strand. Detaljplanen är antagen och förväntas vinna laga kraft under december månad. RW Capital AB planerar att uppföra ett flerbostadshus i fem våningsplan med lägenheter om 1 – 3 rok med rymliga takterasser i de tre översta våningsplanen. Radhuslängorna, bestående av ca 11 lägenheter ligger i vinkel och skapar tillsammans med flerbostadshuset en skyddad och kringbyggd innergård. Det kommer också att tillskapas kommersiella lokaler i gatuplan som ett led i att skapa en centrumkänsla. Husen kommer att få en sammanlagd bostads- och lokalarea om ca 4 500 kvadratmeter fördelad på ca 60 bostadsrätter i olika storlekar och lokaler i gatuplan ut mot Tyresövägen. Projekteringen av byggnationen pågår för fullt och beräknad byggstart är under sommaren 2016. Försäljning av bostadsrätterna kommer att påbörjas under våren 2016.