Brf Aftonen: Från förfall till återskapad funkischarm

På RW Capital är vår erfarenhet att underinvesterade flerfamiljshus i innerstaden är goda investeringsobjekt. Ju sämre skick, desto större möjlighet att renovera och få god löpande avkastning.

Fastigheten Brf Aftonen i Malmö förvärvades under 2011 för knappt 10 Mkr. Då var fastigheten i dåligt skick och behövde genomgå en modernisering för att tilltala unga köpare i jakt på ett bekvämt och problemfritt boende. Aftonen ligger i det centrala bostadsområdet Göingeplan och omfattar ca 1000 kvadratmeter fördelat på 18 lägenheter.

Vid renoveringen tog vi tillvara fastighetens funkisdetaljer genom att behålla fiskbensparketten och det vitoljade trägolvet, men renoverade dessa från grunden istället för att ersätta med nya golv. För att möta dagens standard och samtidigt bevara fastighetens funkischarm renoverades även kök och badrum. Slutkostnaden för renoveringen blev 10 000 kronor per kvadratmeter.

Utfallet för fastighetsaffären blev lyckat. Ingångsvärdet för förvärv och förädling var 20 Mkr och fastigheten avyttrades för cirka 30 Mkr.

/Marcus Hamberg